Thẻ: biệt thự liền kề

Khu đô thị Nam Tuy Hòa tỉnh Phú Yên – Đất Vàng Bất động sản Phú Yên

Thông tin về Khu đô thị Nam Tuy Hòa Phú Yên  Đồ án khu đô thị Nam Tuy Hòa (tỉ lệ 1/2.000) và Thiết kế đô thị (tỉ lệ 1/500) được UBND Tỉnh ra Quyết định số 1283/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007, Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng. Gồm các nội … Đọc tiếp “Khu đô thị Nam Tuy Hòa tỉnh Phú Yên – Đất Vàng Bất động sản Phú Yên”