Thẻ: hầm cù mông

Hầm Đèo Cù Mông Phú Yên thông Cú hích lớn cho Bất động sản Tuy Hòa

 Hầm Đèo Cù Mông Phú Yên thông Cú hích lớn cho Bất động sản Tuy Hòa Hầm Đèo Cù Mông Phú Yên là cửa ngõ từ Bình Định vào Phú Yên . Trước đây, đây là con đường đèo dài và nguy hiểm gây trở ngại cho giao thông và giao lưu kinh tế từ … Đọc tiếp “Hầm Đèo Cù Mông Phú Yên thông Cú hích lớn cho Bất động sản Tuy Hòa”